sâmbătă, iunie 15, 2024
AcasăActualitate militaraCrucea si Spada in slujba poporului roman sau despre activitatea clerului militar.

Crucea si Spada in slujba poporului roman sau despre activitatea clerului militar.

S-au împlinit anul acesta, pe 11 octombrie, 15 ani de când a fost semnat protocolul dintre Biserică şi Armată, prin care a fost reluată, după o pauză de 45 de ani, asistenţa religioasă cu caracter permanent în unităţile militare.

Despre activităţile preoţilor militari desfăşurate anul acesta în cadrul unităţilor militare, precum şi despre importanţa misiunii Bisericii în Armată, au vorbit pentru ‘Ziarul Lumina’ părintele Constantin Ţanu, inspector general şi şef al Secţiei de Asistenţă religioasă din cadrul Armatei Române, şi părintele consilier patriarhal Dorel Moţoc, coordonatorul Sectorului Social-filantropic al Patriarhiei Române.

Creşterea conflictelor armate în mai multe regiuni din lume în ultima vreme, precum şi preocupările anumitor ţări pentru restabilirea şi menţinerea păcii, i-au readus pe militarii români în zonele de conflict. În acest context, valenţele misiunii Bisericii pe fronturile de luptă şi în unităţile militare au crescut exponenţial deoarece pentru soldatul român, ortodox din moşi-strămoşi, ‘statornicia sufletească şi virtuţile creştine – credinţa, nădejdea şi dragostea – contribuie efectiv la îndeplinirea misiunilor’, după cum afirmă generalul Eugen Bădălan, fost şef al Statului Major General, în prefaţa albumului ‘Biserica şi Armata – jertfă şi slujire’. Activitatea clerului militar şi Secţia de Asistenţă religioasă din Arhiepiscopia Bucureştilor au fost marcate anul acesta de intensificarea eforturilor de a răspunde, cu promptitudine şi eficienţă, cerinţelor religioase, morale şi spirituale ale militarilor şi de contribuire la educaţia religioasă, civică şi etică a acestora.

Zi de zi în slujba Bisericii şi a Armatei

Preoţii din Secţia Asistenţă religioasă a Armatei Române au desfăşurat anul acesta multiple activităţi liturgice şi pastorale la Ministerul Apărării Naţionale, Academia Tehnică Militară, Universitatea Naţională de Apărare, Direcţia Medicală, Direcţia Topografică Militară şi Spitalul Clinic Universitar Militar Central de Urgenţă ‘Dr. Carol Davila’, dar mai ales au fost în mijlocul soldaţilor la toate evenimentele importante din viaţa unităţilor şi instituţiilor de învăţământ militar. Încheierea anului şcolar, avansarea în grad a militarilor promoţiei 2010 de la Şcoala de Muzici Militare, pomenirea celor care au realizat Unirea Principatelor Române, aniversarea a 85 de ani de la inaugurarea ‘Casei Centrale a Armatei’, sfinţirea şi înălţarea Drapelului Naţional, Ziua Paraşutiştilor Militari, Ziua Batalionului 495 Cpt. Ştefan Şoverth, plecarea în misiune şi repatrierea Detaşamentului Elementului Naţional de Sprijin, Ziua Intendenţei Militare, sfinţirea troiţei eroilor aviatori de la Baza 90, binecuvântarea aeronavelor C-27 Spartan, Ziua Drapelului Naţional, Ziua Imnului Naţional, constituirea Brigăzii de Informaţii Militare ‘Mareşal Alexandru Averescu’, împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea primei unităţi de gardă din Armata României, Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, centenarul primului zbor efectuat de Aurel Vlaicu la 17 iunie 1910 sunt doar câteva din evenimentele de anul acesta din viaţa Armatei Române, marcate de prezenţa preotului militar şi a rugăciunii.

În lunile mai şi iunie, preoţii militari au participat la misiunile Vlăsia şi Histria, săvârşind sfintele slujbe în capela militară mobilă. Prezenţa în teatrul de operaţii din Afganistan a preoţilor militari Bogdan Preda şi Ion Ilinca a ajutat prin îmbărbătarea sufletească şi tot sprijinul duhovnicesc pentru cei aflaţi în misiune. ‘Trebuie să remarcăm în mod deosebit lucrarea misionară a preoţilor militari care însoţesc ostaşii români în teatrele de operaţiuni. Aici vom regăsi cea mai intensă nevoie de dragoste, de aproape, de ‘acasă’, de familie, şi pentru toate acestea sunt responsabili colegii noştri, preoţii militari. Misiunea preoţilor militari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor nu este deloc uşoară, nu este comodă în nici un fel, ci reprezintă un model de cum trebuie împlinită lucrarea misionară, acolo unde Biserica ţi-a dat binecuvântarea să lucrezi’, a spus părintele consilier patriarhal Dorel Moţoc, coordonatorul Sectorului Social-filantropic al Patriarhiei Române.

În diverse locaţii militare, preoţii au ridicat pentru încurajarea soldaţilor 12 troiţe maramureşene. O troiţă a fost construită şi la Batalionul 2 Călugăreni, iar pentru a marca comemorarea a 100 de ani de când Aurel Vlaicu a decolat pentru prima dată cu avionul de pe Dealul Cotrocenilor, la 17 iunie, au edificat un monument şi o troiţă din lemn de stejar din Maramureş ‘spre cinstirea şi pomenirea veşnică a ierarhilor şi preoţilor militari ai Armatei României’, care au fost amplasate în curtea Bisericii ‘Sfântul Mare Mucenic Mina’ şi ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’ a Regimentului 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’.

‘Pentru cei căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării, preoţii militari au săvârşit, în fiecare sâmbătă, slujbe de pomenire în bisericile unităţilor sau în cimitirele militare. Preoţii militari din Secţia Asistenţă religioasă au săvârşit slujbe de pomenire pentru militarii români căzuţi la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan şi pentru militarul Ştefan Claudiu Dragnea, în luna iulie, la care a asistat conducerea şi întreg personalul Ministerului Apărării Naţionale. De asemenea, preoţii militari au participat, la invitaţia Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la Sinagoga Mare, la o ceremonie religioasă organizată în memoria celor şapte soldaţi, şase israelieni şi un român, care au murit într-un accident de elicopter în judeţul Braşov, ceremonie la care a fost invitat şi preşedintele statului Israel, excelenţa sa domnul Shimon Perez, aflat în vizită oficială în România’, a spus părintele Constantin Ţanu, inspector general şi şef al Secţiei de Asistenţă religioasă din cadrul Armatei Române.

Pregătire specifică a preoţilor militari

Pentru o mai bună comunicare şi pentru eficientizarea activităţii de asistenţă religioasă din spaţiul militar, s-au organizat periodic întruniri tematice cu reprezentanţii sectoarelor social-filantropice ale Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Patriarhiei Române sau cercuri misionar-pastorale în cadrul cărora preoţii au căutat soluţii actuale pentru optimizarea pastoraţiei în Armată. Rezultatele dialogului dintre preoţii militari s-au făcut vizibile mai ales după cele două convocări organizate de Statul Major al Forţelor Terestre, în perioada 12-14 aprilie la Alba Iulia, pentru preoţii militari din cadrul Diviziei Nord, sau în perioada 31 mai – 3 iunie la Râmnicu Vâlcea, pentru preoţii militari din cadrul Diviziei 1 Sud.

Pe întreg parcursul anului, activitatea misionară, de îndrumare, coordonare şi control a preoţilor militari din cadrul Secţiei Asistenţă religioasă a inclus, pe lângă participarea la testări şi vizite, pregătirea specifică preoţilor militari care însoţesc permanent detaşamentele române prezente în teatrul de operaţii din Afganistan.

Educaţie moral-religioasă în toate structurile militare

O prioritate în activitatea preoţilor militari a constituit-o anul acesta şi transmiterea învăţăturii creştin-ortodoxe aplicată la realităţile de pe front şi din unitate. În acest sens, preoţii au participat la numeroase manifestări în comandamente, unităţi şi instituţii de învăţământ militar şi au susţinut expuneri, prelegeri, conferinţe, cateheze, predici şi dialoguri pe teme de educaţie moral-religioasă diferenţiate pe categorii de personal, vorbindu-le despre profilaxia morală a persoanei, familiei şi comunităţii, încurajarea, menţinerea şi întărirea disciplinei militare, susţinerea moralului individual, al familiilor şi al trupei, războiul în lumina moralei creştine, responsabilitate şi respect, postul pentru militari, sfinţii militari ca model de trăire, românism şi creştinism sau despre relaţia dintre Biserică şi Stat. ‘S-a constatat că în unităţile în care preoţii militari au acţionat cu responsabilitate, îndeplinindu-şi cu conştiinţă misiunea preoţească, în urma multiplelor activităţi misionar-pastorale consacrate prevenirii indisciplinei şi educării militarilor angajaţi pentru viaţa de familie, abaterile disciplinare şi evenimentele deosebite au scăzut semnificativ’, a spus pr. insp. Constantin Ţanu.

Preoţii din Secţia Asistenţă religioasă şi-au făcut cunoscută misiunea şi în reviste precum ‘Gândirea militară românească’, ‘Revista Forţelor Terestre’ sau în alte publicaţii de presă locale şi centrale din Armată şi din spaţiul public civil, semnând articole pe teme specifice învăţăturii Bisericii şi asistenţei religioase. De asemenea, mulţi dintre ei au acordat interviuri mass-media sau au participat la emisiunile Trinitas TV şi ale posturilor de televiziune centrale şi locale, în care au prezentat obiectivele asistenţei religioase în Armată, principalele realizări şi orientările viitoare, precum şi unele aspecte privind activitatea preoţilor din teatrele de operaţii.

Un rol deosebit de important l-au îndeplinit şi preoţii din instituţiile militare de învăţământ precum Academia Militară, Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică, Colegiul Militar Liceal ‘Dimitrie Cantemir’ – Breaza, unde au desfăşurat o activitate misionar-pastorală şi educativă specifică, compatibilă cu exigenţele viitoarelor cadre de comandă, prin orele de educaţie moral-religioasă din programa şcolară a structurilor în care sunt încadraţi.

Preoţii militari au acordat o atenţie deosebită şi copiilor cadrelor militare care au căzut la datorie pe fronturile de luptă, asigurându-le consiliere şi organizând diverse activităţi cu caracter socio-cultural. Astfel, cu prilejul praznicului Învierii Domnului, în cadrul programului ‘Hristos împărtăşit copiilor’ a fost organizată la Ministerul Apărării Naţionale o activitate în cadrul căreia copiii au primit daruri, iar părinţilor li s-a ţinut o prelegere cu tema ‘Copiii – dar al lui Dumnezeu’. Pentru copiii cadrelor militare şi personalului civil din Arhiepiscopia Bucureştilor, programul organizat de preoţii militari a inclus vizita la Muzeul Şcolii de Aplicaţie pentru Logistică şi vizita capelei, unde au participat la cateheza cu tema ‘Iubirea lui Dumnezeu şi ascultarea de bună voie’. Tot în cadrul programului ‘Hristos împărtăşit copiilor’ s-au iniţiat parteneriate cu Liceul ‘Tudor Vladimirescu’ şi cu Grădiniţa ‘Licuricii’ pentru participarea la slujbele bisericeşti şi catehizarea copiilor, sub îndrumarea preotului militar Cristian Niculescu.

Noi lăcaşuri de rugăciune pentru militarii români

Părintele inspector Constantin Ţanu ne-a mai spus că pentru intensificarea vieţii duhovniceşti în cadrul instituţiilor militare, Secţia Asistenţă religioasă a sprijinit activitatea preoţilor şi cadrelor din unităţi pentru amenajarea spaţiilor liturgice destinate asigurării asistenţei religioase şi pentru întocmirea şi aprobarea documentaţiei privind construcţia lăcaşurilor de cult din fonduri de investiţii identificate de preoţii militari şi factorii de comandă ai unităţilor încadratoare şi garnizoanelor în regie proprie. În prezent, la Statul Major al Forţelor Navale se află în lucru documentaţia de avizare pentru construcţia unui paraclis de zid cu construcţie-anexă, care are binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La Statul Major al Forţelor Aeriene, la data de 21 septembrie, după opt săptămâni, biserica din incinta Muzeului Militar al Aviaţiei este ridicată în întregime, acoperită cu scândură, urmând ca luna aceasta să se înceapă lucrările de finalizare în interior. Un alt proiect în curs de execuţie este biserica militară de la Divizia I Dacica. De asemenea, s-a executat din punct de vedere tehnic lăcaşul de cult în Garnizoana Târgu Lăpuş şi s-a continuat amenajarea şi completarea dotărilor bisericilor de la Spitalul Clinic Universitar Militar Central de Urgenţă ‘Dr. Carol Davila’, lucrările la biserica militară a UM 01802 şi completarea cu obiecte de cult la toate capelele militare din Arhiepiscopia Bucureştilor.

Preoţii militari, alături de sinistraţi

Lucrarea social-filantropică a preoţilor militari nu s-a rezumat doar la soldaţii pe care îi poartă în rugăciuni, ci a trecut dincolo de zidurile unităţilor, fiind aproape de mulţi dintre credincioşii aflaţi în suferinţă. În urma inundaţiilor care au lăsat sute de oameni fără casă vara aceasta, toţi preoţii militari au contribuit şi s-au implicat activ în organizarea de colecte pentru sinistraţi la nivelul comandamentelor unde sunt încadraţi. Preoţii militari de la Statul Major al Forţelor Terestre şi de la Universitatea Naţională de Apărare au organizat la Biserica ‘Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir’ – Biserica Universităţii Naţionale de Apărare – o colectă de alimente şi bunuri materiale pentru sinistraţii ultimelor inundaţii, care au fost adunate într-un cort montat în curtea bisericii şi după aceea transportate în zonele afectate.

Valori pentru Europa

Legătura dintre Armată şi Biserică reprezintă, de la începuturile creştinismului pe meleagurile româneşti şi până în zilele noastre, un real indicator al normalităţii, o prezenţă permanentă de-a lungul istoriei. ‘Încă de la începutul existenţei poporului nostru, Biserica şi Armata au fost instituţiile chemate să-i modeleze fiinţa umană, fiinţa neamului însuşi. Dacă Biserica trebuie să modeleze omul, de la naştere până la mormânt, ca să treacă dincolo de pragul acesta în veşnicie ca fiinţă divino-umană, Armata este cea care contribuie la protejarea, conservarea şi garantarea integrităţii şi identităţii sale. Dacă ne gândim retrospectiv şi la alte referinţe asupra prezenţei ostaşilor în viaţa Bisericii la apariţia acesteia în lume şi felul în care erau priviţi ei, vom afla temeliile relaţiilor dintre Biserică şi Armată, precum şi rostul şi importanţa prezenţei fraţilor noştri preoţi între ostaşii români, astăzi. Este un lucru deosebit de îmbucurător faptul că, astăzi, în Armata ţării, între cei chemaţi să stea de strajă la fruntariile ţării, să îndure primejdii şi situaţii dificile şi să-şi dea viaţa pentru împlinirea misiunilor încredinţate, se află şi preoţii Bisericii. Cu aceste valori păşim în Europa ca Biserică bimilenară, nu numai ca şi cetăţeni şi fii de acum ai României, ci şi ca fii ai unui neam străvechi, al acestui continent, cu moştenirea credinţei noastre, cu chezăşia mărturiei noastre şi cu însăşi viaţa noastră, în care noi, creştinii, păstrăm şi trăim valorile autentice ale Ortodoxiei, care fac posibilă unitatea creştinătăţii întregi’, a spus părintele consilier patriarhal Dorel Moţoc.

Sursa: basilica.ro

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

POPULARE