miercuri, aprilie 24, 2024
AcasăActualitate militaraUn nou sistem de calcul al pensiilor militare: OUG 59/ 2017

Un nou sistem de calcul al pensiilor militare: OUG 59/ 2017

Cainii latra ursul trece. Cam asa a reactionat guvernul la solicitarile militarilor. Pe langa faptul ca pensiile militare nu vor mai fi actualizate decat cu rata inflatiei, cei care vor iesi in pensie dupa 15 septembrie nu pot avea pensia mai mare decat solda neta, ceea ce inseamna o scadere drastica a cuantumului fata de prezent.

I-am condamnat ca trec in rezerva cu miile insa ce prost ar sta sa ia o posibila pensie la fel peste 4 ani?

Cineva a mintit sau mai corect a spus adevarul partial in spatiul public: pensiile aflate in plata nu scad insa viitorii pensionari au crunt de suferit prin plafonarea pensiei nete maxime la cuantumul soldei nete.

Ce spune ministrul apararii despre faptul ca un subofiter cu 35 de ani vechime va iesi cu drepturi de pensie de sub 2000 de lei, probabil la fel ca o femeie de serviciu?

Unde este compensarea restrictiilor si a limitarii drepturilor fundamentale ale cetatenilor impuse prin statutul cadrelor militare? Ce parere aveti domnule sef SMG? Ce parere aveti domnule ministru al apararii?

Ordonanta privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017—2020 referitoare la necesitatea asigurării şi respectării principiului echităţii pentru pensionari, neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă generează adâncirea discrepanţelor existente între diferite categorii de pensionari, determinate de cuantumul pensiilor de serviciu care este vădit mai mare faţă de pensia medie din sistemul public de pensii, sistem care are la bază, printre altele, principiul contributivităţii, al solidarităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului.

Potrivit legislaţiei în vigoare, aceste categorii de pensii de serviciu se actualizează anual în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate.

în condiţiile în care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede creşteri anuale semnificative ale salariilor, neadoptarea prezentului act normativ, astfel încât actualizarea pensiilor de serviciu să nu se mai realizeze în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate, ar produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate.

Prin urmare, în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune adoptarea unei soluţii imediate, prin modificarea actelor normative cu caracter special care instituie categoria pensiei de serviciu.

în temeiul art 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. —Articolul 425 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 425. — Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Art. II. — La articolul 685 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(10) Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Art. III. — La articolul 731 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Art. IV. — La articolul 6 din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Pensiile de serviciu, precum şi pensiile de urmaş, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de serviciu aflată în plată.”

Art. V. — La articolul 51 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(10) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Art. VI. — La articolul 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu completările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o indemnizaţie pentru limită de vârstă mai mică, se menţine indemnizaţia pentru limită de vârstă aflată în plată.”

Art. VII. — Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:
„l) solda/salariu lunar net — solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuţia individuală la bugetul de stat, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare;
m) pensia netă — pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.”

2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 59. — Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”

3. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 60. — La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/ salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.”

Art. VIII. — Cererile de pensionare înregistrate şi nesoluţionate până la data de 15 septembrie 2017 se soluţionează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale.

Art IX. — (1) Cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al
României, Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţia pentru limită de vârstă, prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizaţiei pentru limită de vârstă.
(2) Pensia de serviciu netă/lndemnizaţia pentru limită de vârstă netă reprezintă pensia de serviciu/indemnizaţia pentru limită de vârstă stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.

(3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu/indemnizaţiei pentru limită de vârstă din care s-au dedus contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. X. — Prevederile art. VII pct. 3 şi ale art. IX alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.

Bucureşti, 4 august 2017.
Nr. 59.

RELATED ARTICLES

4 COMENTARII

 1. Parvan, esti intr o mica eroare. Ai uitat impozitul. Se scade si ala. Peste o anumita varsta muncesti ca prostul…pensia va fi aceeasi.

 2. O.U.G.59 este mult mai periculoasa si parsiv decat toate variantele vanturate anterior. Nespecialistii isi vor da seama mai greu. In traducere libera, situatia este asa:
  -solda bruta este baza de calcul;
  -solda neta rezulta din scaderea din solda bruta(baza de calcul) a prestatiilor sociale;
  -PENSIA SUPLIMENTARA CA PENSIE PRIVATA PE BAZA DE CONTRIBUTIE INDIVIDUALA ESTE FURATA PERPETUU;
  -in %, lucrurile stau asa:baza de calcul(100%)-prestatii sociale(39%)=61%;
  CONCLUZIE:ORICATA VECHIME AI AVEA, IN ORICE GRUPA DE MUNCA AI LUCRAT, VEI PRIMI MAXIM 61% DIN BAZA DE CALCUL CA PENSIE BRUTA

 3. Dacă totuși, abia acum s-a ajuns la echitate, de ce parașutiștilor militari li se oprește în continuare IMPOZIT 10%, când pentru fiecare parașutare se oprea un impozit !!! … și cum vom recupera diferențele la impozitul din trecut !!!!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

POPULARE