sâmbătă, februarie 24, 2024
AcasăActualitate militaraPe scurt despre cum se *papa* banii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate

Pe scurt despre cum se *papa* banii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate

Intamplator am gasit pe net un punct de vedere referitor la cheltuirea fondurilor stranse din cotizatii de catre SCMD de la membrii sai. Analizand putin acest bilant constat cu stupoare cheltuirea multor zeci de mii de lei noi (sute de milioane vechi) pe activitati de………protocol(30.826,58 lei), consumabile (11.946,81 lei) asta sa nu mai vorbim de transport, care se ridica la suma de 40.418,63 lei.
Desi totul se face pe baza de voluntariat, s-au efectuat cheltuieli de 27.311,0 lei pentru plata unor salarii pentru un numar limitat de functii………..in timp ce casa de avocatura a primit doar 14.020,20 lei.
Cineva spunea candva: Aici sunt banii dumneavoastra si iata unde am ajuns.
Articolul integral:
Punctul de vedere al Filialei Dolj a SCMD
Punctul de vedere al Filialei Dolj a SCMD referitor la activitatea economico-financiară.
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi stabilirea unei practici unitare în domeniul utilizării fondurilor
I. APRECIERI ŞI CONSIDERAŢII ASUPRA MODULUI DE UTILIZARE A FONDURILOR ÎN PERIOADA 2009 – IUNIE 2010

Biroul Operativ al Filialei Dolj luând act de dezbaterile generate de modul în care s-au cheltuit fondurile sindicatului, a analizat în şedinţa sa din data de 09.11.2010 activitatea economico-financiară a SCMD în strânsă corelaţie cu SCOPURILE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ale organizaţiei cuprinse în STATUT cât şi cele rezultate din ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANŢILOR.
Din analiza EXECUŢIEI FINANCIARE până la data de 30.06.2010 a reieşit faptul că ponderea cheltuielilor efectuate a fost în principal pentru:

1. ÎNFIINŢAREA ÎN TERITORIU (JUDEŢE) A UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DE FILIALE – fapt reliefat de cheltuirea unor sume foarte mari pentru TRANSPORT – 40.418,63 lei, precum şi dotarea acestora cu materialele necesare desfăşurării unor activităţi SINDICALE în concordanţă cu SCOPURILE prevăzute în STATUT – fapt confirmat de AVANSUL CĂTRE FILIALE – 82.993,2 lei.
Repartizarea către unele filiale înfiinţate în primul EŞALON (cele mai vechi) a unor sume mai mari decât procentul de 20% din cotizaţie s-a datorat în principal faptului că prin intermediul acestora SCMD a desfăşurat unele activităţi de ASIGURARE MATERIALĂ cât şi unele ACTIVITĂŢI SPECIFICE.

2. ASIGURAREA LA NIVEL CENTRAL A CONDIŢIILOR DE LUCRU, DOTAREA ŞI UTILAREA CU MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR DE STRICTĂ NECESITATE. Acest lucru este reliefat de valoarea cheltuielilor efectuate pentru:

– ACHIZIŢIA ACTIVELOR FIXE – 11.843,68 lei

– OBIECTE DE INVENTAR – 14.455,76 lei

– CONSUMABILE – 11.946,81 lei

– PLATĂ UTILITĂŢI – 20.893,87 lei

3. CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI PLATA UNOR SALARII PENTRU UN NUMĂR LIMITAT DE FUNCŢII (SECRETARIAT, CONTABIL) în valoare de 30.826,58 lei şi respectiv 27.311,0 lei

4. PLATA ONORARIULUI CĂTRE CASA DE AVOCATURĂ care apără interesele membrilor de sindicat în procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată – 14.020,20 lei.

Structura CHELTUIELILOR în bugetul SCMD reliefează că efortul principal al conducerii a fost direcţionat către REALIZAREA UNEI ORGANIZAŢII CU STRUCTURI PUTERNICE ÎN TERITORIU şi ASIGURAREA PENTRU ACESTE STRUCTURI A UNOR CONDIŢII MINIME DE LUCRU şi mai puţin COINTERESAREA MATERIALĂ A CASEI DE AVOCATURĂ care apară interesele membrilor SCMD în procesele aflate pe rol şi mai ales pentru ATRAGEREA ŞI ÎNCHEIEREA UNOR CONTRACTE CU MARI CASE DE AVOCATURĂ capabile să reprezinte în viitoarele procese atât în ţară sar mai ales la INSTANŢELE INTERNAŢIONALE.

Considerăm că pentru atingerea acestui scop trebuie realizat un CONT DE ECONOMII capabil să ne asigure continuitatea ACŢIUNILOR în toate etapele procesuale în ţară şi mai ales în străinătate, CONT ÎN CARE SĂ SE REGĂSEASCĂ MAI MULT DE 50% DIN FONDUL SINDICATULUI.

Înţelegând STRATEGIA aleasă de către conducerea centrală a SCMD în primul an de viaţă al organizaţiei, considerăm că este în interesul membrilor săi să atragem atenţia asupra OPORTUNITĂŢII unor cheltuieli dar mai ales asupra CUANTUMULUI LOR, cheltuieli care nu sunt conforme nici cu SCOPURILE SCMD, dar nici cu ETAPA şi PERIOADA în care ne găsim ca organizaţie (cu număr relativ mic de membrii) cât şi ca societate (CRIZĂ ECONOMICĂ).

În acest sens considerăm ca exagerată cheltuirea sumei de 30.826,58 lei pentru ACTIVITĂŢI DE PROTOCOL. Pentru înlăturarea oricăror BÂRFE şi SUSPICIUNI în rândul membrilor SCMD solicităm detalierea acestor cheltuieli pe NATURI DE CHELTUIELI.

De asemenea, considerăm că decizia de acordare a unor salarii în cadrul structurii centrale unor persoane cu FUNCŢII DE EXECUŢIE, fără consultarea FILIALELOR şi împotriva DECIZIEI CONSILIULUI NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR, afectează grav relaţiile dintre conducerea SCMD şi filiale, slăbeşte încadrarea membrilor de sindicat în organele de conducere alese şi creează falsa impresie că organizaţia este condusă în mod AUTORITAR şi DISCREŢIONAR de către cineva.

Biroul Operativ al FILIALEI DOLJ, consideră că pentru buna funcţionare a SCMD, unele funcţii de execuţie din sfera compartimentelor SECRETARIAT, FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV-LOGISTIC trebuie remunerate într-o primă fază pe baza unor REGULI ŞI CRITERII stabilite şi adoptate în mod democratic.

În accepţiunea noastră considerăm că şi alte funcţii de CONDUCERE şi EXECUŢIE pot face obiectul unei cointeresări materiale dar într-o altă etapă când SCMD va fi mai puternic din punct de vedere financiar iar activitatea sa va include şi unele preocupări de natură economică şi administrare de patrimoniu.

Apreciem ca pozitivă iniţiativa întocmirii „PROIECTULUI DE ÎNDRUMAR DE CHELTUIELI” deşi ea se materializează mult prea târziu faţă de DECIZIA DE LA ALBA-IULIA.

Considerăm că este necesar ca în cadrul ÎNDRUMARULUI să fie reliefate în mod CLAR şi DISTINCT, natura cheltuielilor pe care le efectuează filialele din cota de 20% pentru buna lor funcţionare precum şi cheltuielile pe care le face structura centrală (care are PERSONALITATE JURIDICĂ) în folosul său dar şi în folosul FILIALELOR.

Apreciem că structura CENTRALĂ va trebui să angajeze cheltuieli pentru achiziţionarea unor mijloace fixe pentru dotarea sediilor, PLATA CHIRIILOR PENTRU SEDII, CHELTUIELI DE TRANSPORT, CAZARE ŞI HRĂNIRE PENTRU ACTIVITĂŢILE PE CARE LE ORGANIZEAZĂ, CHELTUIELI CU SALARIILE, filialele din cei 20% repartizată angajând numai cheltuieli pentru plata UTILITĂŢILOR, CONSUMABILELOR şi achiziţie OBIECTELOR DE INVENTAR.

Realizarea unei PRACTICI UNITARE de utilizare a fondurilor şi stabilirea unor REGULI CLARE DE FINANŢARE A FILIALELOR (solicitarea şi acordarea fondurilor) va conduce la instaurarea unui climat de încredere între filiale şi structura centrală, înlăturând suspiciunile de FRAUDĂ, ABUZ şi FAVORITISM.

Instrumentul principal de lucru atât la nivel central cât şi la nivel de filială trebuie să fie BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, care se va întocmi pentru un an calendaristic şi va fi supus aprobării – CONSILIULUI NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR pentru bugetul SCMD şi ADUNĂRII GENERALE pentru bugetul filialei (cei 20% din cotizaţie aferentă numărului de membrii din filială).

Având un BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aprobat şi un ÎNDRUMAR DE CHELTUIELI care stă la baza întocmirii bugetului şi efectuarea cheltuielilor – toate cheltuielile se vor face în mod transparent şi uniform iar OPORTUNITATEA ŞI LEGALITATEA cheltuirii fondurilor va revenii structurilor care au aprobat BUGETUL.

Solicitarea şi acordarea FINANŢĂRII de către şi către filialele se va face pe baza datelor din BUGETUL APROBAT TRIMESTRIAL PRIN CERERE SCRISĂ la începutul fiecărui trimestru pentru trimestrul în curs. În felul acesta se va asigura buna funcţionare a activităţilor din cadrul filialelor precum şi plata utilităţilor şi serviciilor către furnizori.

În luna NOIEMBRIE, filialele îşi vor fundamenta BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI şi vor înainta STRUCTURII CENTRALE – NEVOILE DE FINANŢARE PENTRU ANUL VIITOR în care vor CUPRINDE SUMELE PENTRU PLATA CHIRIILOR PENTRU SEDII, NEVOI DE ACHIZIŢII PENTRU MIJLOACE FIXE (MOBILIER, CALCULATOARE, IMPRIMANTE, FAX etc.)

În luna DECEMBRIE se vor aproba BUGETELE FILIALELOR de către ADUNAREA GENERALĂ precum şi BUGETUL SCMD de către CONSILIUL NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR, după ce în prealabil se vor prezenta RAPOARTE ASUPRA EXECUŢIEI BUGETULUI pentru anul care se încheie.

În scopul DEZBATERII şi IMPLEMENTĂRII unui sistem UNITAR de colectare a veniturilor şi utilizarea lor propunem ORGANIZAREA în luna NOIEMBRIE a unei convocări cu responsabilii ECONOMICO – FINANCIARI din filiale pe zone geografice timp de o zi. În felul acesta apreciem că s-ar lămuri multe probleme de specialitate iar costul de organizare ar fi minim.

Stimati camarazi, conştienţi că SCMD-ul este creaţia noastră izvorâtă din dorinţa de a avea o reacţie firească la o realitate NEFIREASCĂ, Biroul Operativ al Filialei Dolj face un apel către toţi membrii de sindicat, să manifeste ÎNCREDERE în cei care temporar conduc această organizaţie iar factorilor de conducere din toate structurile le recomandă să dea dovadă de TRANSPARENŢĂ în actul de conducere, CHIBZUINŢĂ şi RESPECT pentru AVEREA SINDICATULUI ŞI SĂ NU UITE SCOPUL PENTRU CARE S-A ÎNFIINŢAT SCMD.

Sursa: scmdfiliala1craiova.blogspot.com

RELATED ARTICLES

3 COMENTARII

 1. Anul 2011 s-a incheiat cu cea mai mare megalomanie de la Ceausecu incoace . Lansarea de catre “cel mai iubit si cel mai mare lider politic si sindical in viata” a doua documente de inestimabila valoare teoretica si practica: “Urarea de anul nou” si Apelul “ Catre natiunea romana Doamnelor si domnilor, cetateni ai Romaniei”
  Analizand in ordine cronologica cele doua “documente” nu putem sa nu observam o constanta : trecere de la extaz la agonie si invers cu o usurinta demna de o cauza mai buna. Dupa extazul marilor realizari si cu multe “victorii (ale sindicatului rosu multilateral dezvoltat) in justitie, media si in strada, dar si cu multe victime din randurile noastre, data fiind politica abject a slugilor FMI numite presedinte, membri ai guver-nului si ai majoritatii parlamentare” EL LIDERO MAXIMO” are onoarea (oare?!?) sa ne transmita “in numele Comitetului Director si al meu personal, un calduros La multi ani!”
  Si in stilul inconfundabil al vocabularului sau marlanesc va doreste “puterea de a rezista minciunilor oficiale care ne vrea si regulati si cu banii luati”.

  Si cum nu exista extaz fara agonie , in al doilea document lanseaza “agonia dupa dogaru” (sa fiu scuzat ca nu-i scriu numele cu litera mare – ar fi o mare onoare)
  “Va rugam sa rezistati, in mod deosebit, cand veti plati prima intretinere din 2012, si sa nu le faceti pe plac, adica sa parasiti “pe cale naturala sistemul”. Fie ca vremea lamentarilor sa fie ingropata cu 2011, iar 2012 sa fie anul actiunii civice, hotarate, a natiunii romane pentru reintronarea democratiei si distrugerea in fasa a noii dictaturi de tip stalinist!” ( hopa, domnul istoric viseaza ceva ?!?)
  Si cum nu se poate dezice de scoala care l-a format lanseaza si un maret indemn in spiritual codului eticii si echitatii socialiste :
  “SCMD va lanseaza un apel la constientizare, la actiune hotarata in spiritul legislatiei europene, si in numele drepturilor sacre ale umanitatii. Pe data de 24 ianuarie 2012, SCMD va propune sa materializam indemnul la Unire al inaintasilor nostri, sa respingem hotarit indemnurile la solidaritate intre pagubasi si hoti, intre victime si calai, lansate in ultimii doi ani de actualul Guvern”.

  Apoise trezeste si poetul plagiator : “Ne este foame de libertate, ne este sete de dreptate, este obligatoriu sa ne unim si sa realizam ceea ce ne propunem: supravietuirea noastra a tuturor, a natiunii romane, a statului numit Romania, adica a celor spoliati total si definitiv prin preconizata, de catre Putere, actiune numita Marea Privatizare, adica, in realitate, Marea Spoliere!”

  Ne adunam pentru ca intreaga planeta sa stie ca in “Romania exista vointa nationala, ca si in SUA sau Grecia, Rusia sau Ungaria, Marea Britanie sau Bulgaria, Germania si Franta sau Albania!

  Ne adunam pentru a vota punctul nostru de vedere sub forma unei scrisori deschise catre popoarele lumii, care va fi inmanata ambasadelor si consulatelor de la Bucuresti si care se va intitula “VOINTA NATIUNII ROMANE”.
  Si megalomania paranoida merge crescendo :
  “pentru ca in orice democratie reala, vointa poporului trebuie sa fie vointa politicului, cu atat mai mult cu cat este, in fapt, vointa lui Dumnezeu.”(Doamne asta chiar e plecat rau ca si marele “ziarist” pricina care il facea pe dogaru mai presus de Isus)

  Iar acum atinge apogeul :
  “De aceea, in incheiere,va rog respectuos sa ne acordati acceptul de a transmite in numele dumneavoastra, al tuturor, si jefuitorilor nostril si slugilor lor de serviciu, in prag de An Nou,un calduros “la multi,multi,multi…foarte multi ani ! acolo unde le este locul si unde ne dorim cu torii, in mod sincer,sa-i vedem!”
  E trist dar adevarat : UN ASTFEL DE SPECIMEN, DEMN DE STUDII CLINICE SI PARACLINICE, ATINS DE DELIRIUM TREMENS, CONDUCE FOSTI MILITARI DE CARIERA !???!
  Cu regret UN FOST MILITAR

 2. […] de-a v-ati ascunselea cu banii sindicatului. Astfel,acestia au aflat cu stupoare, cum spuneam si aici ca mare parte din cotizatiile adunate de sindicat iau drumul protocoalelor, al salariilor desi se […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

POPULARE