joi, noiembrie 30, 2023
AcasăActualitate militaraNoi criterii pentru promovarea cadrelor militare

Noi criterii pentru promovarea cadrelor militare

În Monitorul Oficial 596 din 7 august 2015 a fost publicat Ordinul 69/2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare.

Care a fost scopul urmărit de legiuitor prin acest ordin?

Legiuitorul a dorit să stabilească modul în care se va face selecția cadrelor militare pentru evoluția în carieră. În acest sens, maiștrii militari și subofițerii pot trece în corpul ofițerilor, cadrele militare pot promova în funcții sau înainta în grad pe baza performanțelor profesionale obținute de-a lungul carierei. Știrile juridice arată că legiuitorul a dorit ca prin acest Ordin să se creeze cadrul procedural care să permită intrarea în competiție a tuturor candidaților eligibili și posibilitatea ca aceștia să fie promovați în funcții în condiții de egalitate de șanse.

Cum pot promova în funcție militarii?

Noutățile legislative arată că legiuitorul consideră că promovarea în funcție se poate face prin eliberarea cadrelor militare din funcțiile deținute și numirea în funcții de execuție sau de conducere prevăzute în ștatele de organizare cu grade superioare gradelor funcțiilor din care au fost eliberate sau numirea în funcții situate la niveluri ierarhice superioare.

Ierarhizarea și selecția cadrelor militare în vederea promovării în funcții se realizează prin procedură normală sau prin procedură de urgență.

1. Procedura normală

Tabelul cu funcțiile vacante din luna respectivă va fi publicat în luna următoare în Buletinul Informativ al Armatei și postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului General. În termen de 3 zile de la publicare vor fi transmise și fișele posturilor vacante de către comandanții în subordinea cărora se află acestea către comisiile de selecție.

Cadrele militare au obligația de a întocmi și de a depune rapoartele personale până în ultima zi lucrătoare a lunii în care s-au publicat funcțiile vacante. Comandanții în cadrul cărora se află acestea transmit către comisiile de selecție tabelul cu candidații care au solicitat să fie analizați de comisia de selecție.

Comisiile de selecție decid care sunt candidații care pot participa la interviu, iar probele au loc în termen de 27 de zile lucrătoare de la data limită de depunere a rapoartelor. În urma interviului, candidații admiși vor promova în funcțiile vacante respective.

În ce constă interviul?

Prin interviu se verifică aptitudinea, competența profesională, pregătirea de specialitate în raport cu specificul funcției respective. Știrile juridice arată că în cadrul interviului se formulează întrebări ce necesită răspunsuri concrete, întrebări analitice și unele bazate pe studii de caz. Acestea pot viza următoarele aspecte: date biografice despre candidat și situația sa socială (familia, locuința, locul de muncă al soțului/soției), aspecte privind evoluția în carieră, motivația ce stă la baza opțiunii pentru ocupare funcției respective, atribuțiile specifice funcției vacante cu accent pe latura creativă, imaginea de sine a candidatului (puncte tari și slabe), cunoștințe militare generale și de specialitate.

Rețineți că pentru ocuparea funcțiilor de comandant/șef de unitate, stabilite de comandanții/șefii structurilor imediat ierarhic superioare, interviul poate fi însoțit de prezentarea unui plan de management prin care se vor indica și argumenta măsurile pe care le-ar adopta candidatul pentru creșterea eficienței activității structurii respective.

Interviul poate consta în probe orale, scrise și practice, iar structura și conținutul acestuia se stabilesc de către comisia constituită în acest scop. Toți candidații vor susține aceleași probe și vor răspunde la aceleași întrebări, astfel încât rezultatele lor să poată fi comparate.

Fiecare candidat va fi notat cu puncte de la 1 la 10 acordate individual de fiecare membru al comisie. Punctajul interviului se va obține prin calcularea mediei aritmetice, cu două zecimale, a punctajelor acordate de fiecare component al comisiei de interviu pentru fiecare probă a interviului.

Candidații care nu au obținut un punctaj cel puțin egal cu 6 vor fi declarați respinși de către comisia de selecție. Rețineți că în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final pentru departajarea acestora se va utiliza punctajul acordat pentru experiența profesională.

În acest sens, experiența profesională dobândită de-a lungul carierei se va puncta astfel: un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 1 pe o durată de minim 2 ani. Pentru aceleași funcții în structuri de nivel 2 se acordă 2 puncte pentru cele de execuție și 3 pentru cele de conducere. Pentru funcțiile de execuție în structuri de nivel 3 se vor acorda 3 puncte și pentru funcțiile de conducere 4 puncte. În cazul structurilor de nivel 4, se vor acorda 4 puncte pentru funcțiile de execuție și 5 puncte pentru cele de conducere.

Cei care au îndeplinit funcția de instructor pe o perioadă de minimum 2 ani vor primi 3 puncte. Se va acorda un punct pentru fiecare 6 luni cumulate în care au fost îndeplinite atribuții de instructor asociat și tot un punct pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puțin 3 luni neîntrerupte, în misiuni și operații în afara teritoriului statului român.

2. Procedura de urgență

Această procedură are loc atunci când neîncadrarea unor funcții afectează starea de funcționare eficientă a structurilor militare. Inițierea acestei proceduri de urgență pentru promovarea cadrelor militare în funcții vacante se face la inițiativa sau cu aprobarea ministrului apărării naționale, la propunerea comandanților structurilor centrale și ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale.

Noutățile legislative precizează că promovarea în funcții prin procedura de urgență se face fără interviu. Șeful structurii care a solicitat inițierea procedurii va transmite raportul, memoriile originale și fișele posturilor vacante la comisiile de selecție în două zile lucrătoare de la data obținerii aprobării.

Comisia de selecție va tria candidații care întrunesc condițiile necesare și transmit decizia luată către comandanții care au competențe de numire în 8 zile lucrătoare de la data obținerii aprobării.

Numirea în funcții

Numirea cadrelor militare în noile funcții are loc începând cu data de 1 a lunii următoare emiterii hotărârii comisiei de selecție. Funcțiile vacante pentru care nu s-au înscris candidați și funcțiile care nu s-au ocupat, pentru că niciun candidat nu a fost admis la selecție, se vor republica și se va organiza alt interviu.

Sursa: lexcafe.ro, scris de avocat Irina Stoia

RELATED ARTICLES

1 COMENTARIU

  1. Ceea ce prevede acest ordin exista și anterior deci nu e nimic nou sub soare. Dușa trebuie să rămână și el în istoricul trist al armatei postdecembriste cu ceva.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

ARHIVA

Most Popular