miercuri, februarie 21, 2024
AcasăActualitate militaraMApN trecut la capitolul exceptii in OUG 77/2013 privind desfiinţarea unor posturi...

MApN trecut la capitolul exceptii in OUG 77/2013 privind desfiinţarea unor posturi vacante în sistemul bugetar

OUG 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernelor ori a ministerelor, a fost publicată în Monitorul Oficial, potrivit AGERPRES.

„Luând în considerare faptul că o premisă determinantă în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislaţiei specifice administraţiei publice în vederea eficientizării actului administrativ, ţinând cont de faptul că activitatea administraţiei publice trebuie să fie măsurabilă şi eficientă, se impune luarea cu celeritate a unor măsuri privind numărul de posturi aprobate autorităţilor şi instituţiilor publice, care vizează ajustarea şi reaşezarea structurilor funcţionale de o manieră flexibilă, care să permită îndeplinirea cu eficienţă a atribuţiilor instituţionale. Având în vedere lipsa de personal de la nivelul multor unităţi administrativ-teritoriale, ca urmare a vacantării unor posturi, precum şi menţinerea restricţiei din anul 2009 privind ocuparea unui post dacă se vacantează 7, se impune luarea unor măsuri pentru a asigura condiţii minime privind funcţionalitatea acestora. Adoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune având în vedere necesitatea eliminării riscului unor potenţiale presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetului general consolidat, precum şi necesitatea asigurării funcţionalităţii autorităţilor administraţiei publice locale”, prevede textul ordonanţei.

Ea prevede desfiinţarea unor posturi vacante, dar şi faptul că toate instituţiile şi autorităţile publice pot ocupa prin concurs/ examen posturi conform principiului „unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant un post ocupat.

Potrivit OUG, s-au desfiinţat posturile vacante la ministere, instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului sau a ministerelor, indiferent de modul de finanţare, la instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat şi/ sau din bugetele fondurilor speciale, de la instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 39 din legea 273/2006, privind finanţele publice locale.

Fac excepţie de la reducerea prevăzută posturile vacante determinate ca diferenţă între numărul posturilor corespunzător categoriei unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 şi numărul posturilor ocupate, stabilit potrivit prevederilor pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin legea 13/2011, precum şi posturilor vacante din compartimentele autorităţilor administraţiei publice locale pentru care au fost stabilite posturi potrivit prevederilor pct. 2 – 4 din anexa la OUG 63/2010, aprobată cu modificări prin legea 13/2011.

Excepţie fac posturile vacante unice din cadrul instituţiilor publice locale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională, posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, până la data intrării în vigoare a prezentei OUG, precum şi posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a acesteia.

Şi posturile vacante din instituţiile şi unităţile de învăţământ şi cercetare, unităţile sanitare, unităţile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-socială, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii fac excepţie de la reducere.

Alte excepţii privesc posturile vacante a căror ocupare a fost aprobată potrivit legii bugetului de stat, posturile vacante aferente funcţiilor de demnitate publică şi celor asimilate acestora, funcţiilor de primar, de viceprimar, de preşedinte/ vicepreşedinte al CJ, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora, posturile vacante aferente funcţiilor publice de conducere generale, specifice sau cu statut special, cele aferente categoriei înalţilor funcţionari publici, precum şi cele aferente funcţiilor militare de conducere, cele de secretar al unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale şi de administrator public, precum şi posturile vacante de conducere pentru personalul contractual.

Tot ca excepţii sunt prevăzute posturile vacante din cadrul MApN, care sunt stabilite în conformitate cu procesul de planificare a apărării la nivel naţional cu standardele NATO şi legislaţia în vigoare, posturile vacante din structurile operative ale MAI, precum şi cele necesare încadrării în condiţiile legii a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari şi funcţionari publici cu statut special din anul 2013 de către MAI şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, posturile vacante din structurile sau instituţiile nou înfiinţate în cadrul sau în subordinea instituţiilor şi autorităţilor publice din administraţia publică centrală, care au atribuţii noi, stabilite prin acte normative, a căror înfiinţare s-a aprobat în 2013, până la data intrării în vigoare a acestei OUG dacă acestea s-au înfiinţat prin reorganizarea altor structuri sau instituţii publice deja existente, precum şi posturile vacante din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi structurile din subordinea acestora, care se reduc conform procesului de reorganizare a acestora.

Sunt prevăzute ca excepţii posturile vacante din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Serviciul Exterior al MAE şi din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi al structurilor din subordinea acesteia, posturile vacante din cadrul autorităţilor de management şi organismelor intermediare, agenţiilor de plată subordonate Ministerului Agriculturii, care gestionează fonduri externe nerambursabile, posturi vacante unice din cadrul unităţilor subordonate/ în coordonarea/ sub autoritatea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă componentă organizatorică.

Conform textului ordonanţei, instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia să îşi modifice structurile funcţionale, astfel încât numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice care are în aparatul propriu/ de specialitate şi personal contractual ori, după caz, numai personal contractual să fie de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate. Pentru determinarea numărului total al funcţiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12%, se procedează după cum urmează: a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeşte la întreg; b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeşte la numărul întreg imediat superior acestuia, dacă fracţiunea este mai mare de 0,50.

Numărul funcţiilor de conducere stabilit potrivit alin. (1) nu include funcţiile de demnitate publică alese sau numite, precum şi cele asimilate acestora, funcţiile de primar, de viceprimar, de preşedinte/ vicepreşedinte al consiliului judeţean, funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, funcţiile publice de secretar al unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, funcţiile de administratori publici, funcţiile de conducere din cabinetul demnitarului şi funcţiile de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform statelor de organizare „Anexa M”, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Conform ordonanţei, structura funcţională a autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie; b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie; c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie; d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.

„În situaţia în care, prin aplicarea prevederilor art. 1, 2 şi alin. (1) – (3) din prezentul articol, se desfiinţează o funcţie de conducere ocupată, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia. În situaţia în care, prin aplicarea prevederilor art. 1, 2 şi alin. (1) – (3) din prezentul articol, serviciul public deconcentrat îşi modifică structura stabilită prin actul normativ de înfiinţare, acesta îşi păstrează denumirea, iar conducătorul/ adjunctul acestuia, după caz, titulatura şi salarizarea. În cazul posturilor de conducere din instituţiile publice locale transformate potrivit alin. (4), titularii acestora îşi păstrează până la 31 decembrie 2013 drepturile salariale aferente funcţiei de conducere deţinute anterior transformării”, se mai prevede în ordonanţă.

Articolul 4 al OUG prevede că instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să adopte/ emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcţionale, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1-3, după caz.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate instituţiile şi autorităţile publice pot ocupa prin concurs/ examen posturi conform principiului „unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat”, se mai arată în textul ordonanţei.

Anual, prin hotărâre, Guvernul poate stabili numărul maxim de posturi care se pot înfiinţa şi ocupa, suplimentar posturilor stabilite după aplicarea prevederilor art. 1-3, în condiţiile legii, de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Conform articolului 8 al ordonanţei, instituţiile publice a căror organizare şi funcţionare sunt reglementate prin actele normative prevăzute la art. 7 au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să supună spre adoptare hotărârile Guvernului de stabilire a numărului de posturi şi a structurii funcţionale, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1-3, după caz.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art. 22 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: AGERPRES

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

POPULARE