joi, februarie 22, 2024

Jurământul….

Jurământul a reprezentat un pas important pentru toate cadrele armatei, cu totii am simtit emotiile începutului si am înteles că prin acest pas „ne-am legat pe veci de tară“.
„Jur credintă patriei mele România, jur să-mi apăr tara chiar cu
pretul vietii. Jur să respect legile tării si regulamentele militare. Asa să-mi
ajute Dumnezeu.


Militarii sunt singura categorie sociala care jura pe drapel,sa–si dea viata pentru apararea tarii; chiar si la trecerea in rezerva cadrele militare nu sunt exonerate de juramantul depus (au lipit pe livretul militar ordinul de chemare in caz de mobilizare) .
Domnule Presedinte, Prim ministru, domnilor parlamentari, chiar trebuie sa demonstram ca tagma militara este una speciala? Pentru ca dragi domni,chiar suntem speciali fie ca vreti, fie ca nu.

Mai jos am cautat sa exemplific aces lucru ca intadevar suntem speciali,daca stiti ca ,mai exista si alta categorie care isi da viata cu buna stiinta pentru apararea patriei rog sa aduceti completari acestui mesaj ,cu stima si deosebit respect,sa traiti multi ani in ciuda tuturor dusmanilor.Lt.Col.(rz) Dorel Iosif

JURĂMÂNTUL MILITAR
Militarii, la intrarea in rindurile fortelor armate, vor depune urmatorul juramint:
„Eu,…………., intrind in rindurile fortelor armate, jur credinta nestramutata poporului roman si patriei mele.
Jur sa respect legile tarii, sa execut intocmai cerintele regulamentelor militare si ordinele comandantilor si sefilor mei, atit in timp de pace, cit si in timp de razboi.
Jur sa nu-mi precupetesc singele si viata pentru a apara pamintul stramosesc, independenta si suveranitatea patriei.
Daca voi calca juramintul meu, sa suport pedeapsa aspra a legilor patriei mele, Romania.”

Avocatul:
“Jur sa respect si sa apar Constitutia si celelalte legi ale tarii, drepturile si libertatile omului, sa exercit profesia de avocat in mod demn, independent si cu probitate. Asa sa-mi ajute Dumnezeu”

Notarul:
“Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si credibilitate publica, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

Executorul judecatoresc:
“Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi Indeplinesc cu onoare si probitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

Medicul:
„Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii.
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,
Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate,
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra,
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora,
Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,
Colegii mei vor fi fratii mei,
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala,
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!”

Farmacistul:
“In intreaga mea activitate de farmacist voi da dovada de o
atitudine profund umana fata de om si colectivitate.
Voi respecta demnitatea si personalitatea bolnavului,
exercitand profesiunea cu constiinciozitate, respectând normele de etica
si de deontologie farmaceutica
Voi fi corect cu mine insumi si cu confratii mei,
carora le voi cere colaborarea, si nu voi refuza sa le acord sprijinul, cand mi se va cere, in interesul bolnavului
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora
Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist sa fie utilizata impotriva sanatatii si vietii omului
Voi fi rabdator si Intelegator fata de cel care, datorita bolii, nu-mi acorda respectul cuvenit
Jur, pe onoare, in mod solemn si liber!”

JURAMÂNTUL PROFESIONAL

„In numele Vietii si al Onoarei,
Jur
sa imi exercit profesia cu demnitate, sa respect fiinta umana si drepturile sale si sa pastrez secretul profesional.
Jur ca nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie,apartenenta politica sau stare sociala.
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn si liber!”

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ AL POLIŢISTULUI
Jur să respect Constituţia,drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului , să aplic în mod corect şi fără părtinire legile tării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi bună credinţă îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Asa să-

(1)Personalul militar din unităţile de jandarmi depune jurământul militar prevăzut pentru militarii forţelor armate ale României.
(2)Personalul contractual depune la încadrare urmatorul juramânt: „Eu, … , jur să respect
Constituţia şi legile României, să păstrez secretul profesional şi să-mi îndeplinesc cu bună-credinţă sarcinile încredinţate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
mi ajute Dumnezeu !

Senatorii şi deputaţii depun, în şedinţă solemnă a Camerei din care fac parte, următorul jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor:
„Jur credinţă patriei mele România.
Jur să respect Constituţia şi legile ţării.
Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României.
Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor.
Aşa să mă ajute Dumnezeu!”

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
(publicata in Monitorul Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1999)

ART. 55
(1) Functionarul public definitiv depune juramantul de credinta in fata conducatorului autoritatii sau institutiei publice si in prezenta a doi martori, dintre care unul va fi conducatorul compartimentului in care este numit, iar celalalt, un alt functionar public din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice.
(2) Juramantul are urmatorul continut:
„Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit si sa pastrez secretul profesional.
Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

Juramantul Psihologului si Pedagogului
Credincios nobilei profesii pentru care m-am pregatit; Cu inima plina de recunostinta fata de cei care mi-au daruit dreptul de a fi dascal si mantuitor al sufletului omenesc ; Cu nadejdea in puterea mea de a sluji pana la capat omul si nevoile lui.
JUR!
Sa fiu cinstit, drept, onest si impartial in toate actele mele profesionale.
Sa nu imi folosesc cunostintele, priceperea si autoritatea pentru a produce vreun rau sau prejudiciu fizic, psihic, moral, sau material celor care imi vor fi incredintati spre asistenta sau educatie.
Sa nu ma implic emotional sau afectiv si sa apar cu orice pret prestigiul si reputatia profesiei mele.
Sa pun intotdeauna mai presus interesele pacientilor si discipolilor mei, decat propriile mele interese.
Sa raspund pentru actele mele profesionale si pentru concluzii, verdicte si calificative, indiferent de consecintele acestora.
Sa pastrez secretul profesional si sa nu folosesc informatiile obtinute in exercitarea profesiei in folosul unor terti, nici chiar sub amenintare.
Sa nu angajez in exercitarea profesiei mele persoane neautorizate sau incompetente.
Sa nu las pe altii sa ia decizii in problemele care sunt de competenta mea stricta.
Sa dau dovada de modestie si moderatie sa nu exagerez si sa nu denaturez faptele cercetate si sa nu ma angajez in actiuni care imi depasesc capacitatile si competenta.
Sa imi exercit profesia cu demnitate si profesionalism, in folosul semenilor mei si al umanitatii.

Cetatenia romana se acorda sau se redobandeste la data depunerii juramantului de credinta.
In termen de 3 luni de la data comunicarii ordinului ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti de acordare sau redobandire a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat sau au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei sau a secretarului de stat delegat în acest sens şi are următorul conţinut:
„Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

” În numele Vieţii şi al Onoarei,
Jur
să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect
fiinţa umană şi drepturile sale şi
să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între
datoria mea şi pacient consideraţii de
naţionalitate, rasă, religie, apartenenţa politică
sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viaţă umană
chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza
cunoştinţele mele medicale contrar legilor
umanitarii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber! ”

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ ŞI ANGAJAMENTUL DE SERVICIU
La încadrare, functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare vor
depune juramântul de credintã în fata directorului executiv al Politiei Comunitare
, în prezenta superiorului ierarhic si a unui coleg.
Juramântul are urmãtorul continut:

„Jur sã respect Constitutia, drepturile si libertãtile fundamentale ale
omului, sã aplic în mod corect si fãrã pãrtinire legile tãrii, sã îndeplinesc
constiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit functiei, sã respect normele de
conduitã profesionalã si civicã si sã pãstrez secretul profesional. Asa sã-mi
ajute Dumnezeu.”

Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
Refuzul depunerii jurãmântului prevãzut la alin. anterior atrage revocarea
actului administrativ de numire în functie.
Juramântul de credintã este semnat de cãtre functionarul public, de
directorul executiv al Politiei Comunitare, superiorul ierarhic, precum si
de cãtre colegul asistent.
Juramântul de credintã este contrasemnat de primar, se pãstreazã la
dosarul profesional al functionarului public, iar o copie se înmâneazã acestuia.
Prevederile alin. De mai sus se aplica si functionarilor din Politia
Comunitara ,proveniti din randul gardienilor publici.

ANGAJAMENTUL DE SERVICIU
Agentii comunitari vor incheia, pentru o perioada de 3 ani, un
angajament de serviciu, în formã scrisã, cu clauze pentru ambele pãrti,
referitoare la drepturi si obligatii, conditiile de pregãtire si perioada pentru care
functionarul public se obligã sã desfãsoare activitãti în cadrul Politiei
Comunitare ,
Dupã semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul profesional al fiecãrui
functionar public.
Prevederile de mai sus se aplica si pentru agentii comunitari
proveniti din randul gardienilor publici.

Sursa: scmdfetesti.blogspot.com

RELATED ARTICLES

4 COMENTARII

  1. Imi aduc aminte de ziua in care am depus juramintul militar o zi pe care nu am sa o uit niceodata si chiar nu voi precupeti nici un efort pentru apararea patriei chiar cu pretul vieti. Astazi am avut o discutie foarte aprinsa cu un fost ofiter al armatei care a uitat ce juramint a depus ,care traieste ,munceste are Ci si pasaport dar nu se considera roman ci ungur.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

POPULARE