joi, februarie 22, 2024
AcasăLegislatieDezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul...

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare -Stenograma-

In data de 1 Martie, la Camera Deputatilor a avut loc Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Va prezentam in cele ce urmeaza stenograma acestor dezbateri:

Domnul Ioan Oltean:

Primul proiect pe ordinea de zi de astăzi este cel de poziţia 6, în Capitolul „Procedură de urgenţă”: Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Domnule doctor, nu se simte cineva bine? Vă rog, vă rog domnule doctor.

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Domnule preşedinte,

O rugăminte. Vă solicit modificarea poziţiei proiectului legislativ de la poziţia 27 pe poziţia 15.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule doctor, de la 27 la 15?

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Da. În regim de urgenţă, ca să se simtă toată lumea bine.

Domnul Ioan Oltean:

Nu copiaţi tot ce se spune din bancă, domnule doctor.

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Nu ştiu de ce nu vă place, domnule preşedinte. V-am făcut o solicitare.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc.

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Şi eu.

Domnul Ioan Oltean:

Stimaţi colegi,

Vă rog să fiţi de acord să-i faceţi pe plac şi domnului doctor. Astăzi nu-l putem supăra, de 1 Martie.

Deci, supun votului dumneavoastră propunerea de a sălta de la poziţia 27 la poziţia 15.

Vă rog să votaţi.

96 de voturi pentru, 16 împotrivă şi trei abţineri.

Propunerea a fost însuşită de către plenului Camerei Deputaţilor.

Mai are cineva vreo dorinţă astăzi? Nu. Atunci intrăm efectiv în ordinea de zi.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulament Camerei, ne aflăm în procedură de urgenţă.

Rog iniţiatorul, în cazul acesta pe domnul Viorel Oancea, secretar de stat la Ministerul Apărării, să prezinte pe scurt punctul de vedere al iniţiatorului.

Vă rog.

Domnul Viorel Oancea (secretar de stat, Ministerul Apărării Naţionale):

vizează amendarea problematicii referitoare la managementul Mulţumesc, domnule preşedinte.

Domnule preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Demersul legislativ resurselor umane şi evoluţia în carieră a cadrelor militare, cu aplicabilitate la nivelul sistemului de apărare şi securitate naţională.

Dintre principalele reglementări amintim:

majorarea limitelor de vârstă în grad pentru cadrele militare;
punerea la dispoziţie a cadrelor militare în cazul comiterii unor infracţiuni;
reglementarea juridică a împuternicirii;
posibilitatea acordării concediului fără plată cadrelor militare care îşi urmează soţul sau soţia pe timpul îndeplinirii unor misiuni permanente în străinătate;
obligativitatea de a participa la misiuni în străinătate;
interdicţia demisiei ca modalitate de trecere în rezervă a cadrelor militare în activitate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, precum şi pe timpul executării altor misiuni în străinătate.
Având în vedere cele prezentate, vă adresăm rugămintea de a acorda votul dumneavoastră favorabil Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu menţiunea că suntem de acord cu amendamentele rezultate în cadrul dezbaterilor ce au avut loc în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru,

Mulţumesc şi eu pentru raportul prezentat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule coleg, vă rog să prezentaţi raportul Comisiei pentru apărare; pe scurt, vă rog.

Domnul Gheorghe Ana:

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, transmis cu adresa PL-x 2/1 februarie 2011 şi înregistrat cu nr.32/15/02.02.2011.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil acest proiect de lege, cu majoritate de voturi.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat, de asemenea, favorabil acest proiect de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul secretar de stat Mihail Vasile-Ozunu, şeful Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică şi domnul colonel George Mocanu, consilier juridic în cadrul Direcţiei pentru relaţii cu Parlamentul şi asistenţă juridică a Ministerului Apărării Naţionale.

La şedinţa comisiei, din data de 16 februarie 2011, au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai acesteia.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în şedinţele din 8 şi 15 februarie 2011, cu unanimitate de voturi pentru comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege cu amendamente.

Domnule preşedinte,

Dacă-mi daţi voie să exprim şi punctul de vedere al Grupului PSD din care fac parte.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Ana Gheorghe, înainte de a exprima punctul de vedere, vă rog să propuneţi timpul pentru dezbateri, ne aflăm în procedură de urgenţă.

Domnul Gheorghe Ana:

Şapte minute, domnule preşedinte.

Domnul Ioan Oltean:

Şapte minute.

Stimaţi colegi,

Votul dumneavoastră asupra timpului propus de şapte minute. Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

Domnule doctor, vă rog să nu influenţaţi votul colegilor din Grupul PNL.

Vă rog să votaţi.

Cu 114 voturi pentru, două împotrivă şi o abţinere, propunerea a fost adoptată.

Trecem la Capitolul dezbateri generale.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul deputat Ana Gheorghe va exprima poziţia acestui grup faţă de acest proiect de lege.

Domnule deputat, aveţi cuvântul.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Având în vedere importanţa Legii nr.80 privind statutul cadrelor militare, modificările care au fost propuse şi alinierea la noile cerinţe ale armatei, grupul parlamentar, prin amendamentele depuse la acest statut, este de acord cu aprobarea acestei legi astăzi, 1 martie 2011.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc şi eu pentru intervenţia dumneavoastră.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare doreşte cineva să intervină? Da. Domnul deputat Mircovici, vă rog frumos, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

Domnul Niculae Mircovici:

Vă mulţumesc.

Domnule preşedinte de şedinţă,

Doamnelor şi domnilor colegi,

Şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale susţine proiectul de lege pe care-l discutăm astăzi. Şi, mai mult decât atât, atât în Comisia pentru apărare au fost făcute unele amendamente, cât şi în Biroul permanent am insistat asupra faptului ca acest proiect de lege să fie pe ordinea de zi astăzi, pentru a putea fi dezbătut şi votat în Cameră şi nu pentru a trece prin aprobare tacită, întrucât noi suntem primă Cameră.

Sigur că vom susţine la momentul potrivit amendamentele care au fost făcute de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi cu care suntem de acord şi care reprezintă o condiţie a votării acestui proiect de lege.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule secretar, vă mulţumesc şi eu pentru intervenţia dumneavoastră.

Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu mai sunt, rog deputaţii să ocupe locurile în sala de şedinţe, iar florile să le ofere distinselor doamne în afara orelor de dezbateri.

Vă rog să pregătiţi rapoartele pentru a urmări amendamentele admise şi respinse. Rog şi secretarii de şedinţă se urmărească dacă sunt intervenţii din sală.

La numărul curent 1 din raportul comisiei, dacă sunt observaţii?

Poziţiile 2, 3, 4, 5?

La poziţia 4, ia să vedem, domnule coleg.

Domnul Niculae Mircovici:

Domnule preşedinte,

Doamnelor şi domnilor colegi,

Dacă observaţi, poziţia 4, cu care suntem de acord şi a fost de acord şi comisia, reprezintă unul dintre punctele cele mai importante ale modificării Legii nr.85 privind statutul cadrelor militare. Ea aduce, practic, prin această prevedere armata română în rândul celorlalte armate în ceea ce priveşte obligaţia participării în teatrele de operaţiuni. Dacă, până acum, participarea în teatrele de operaţiuni era voluntară, începând cu intrarea în vigoare a alin.(1) al art.8 şi alin.(2) şi (3), care sunt cuprinse, cadrele militare în activitate au obligaţia să participe în teatrele de operaţiuni la misiunile în afara teritoriului naţional.

Vom observa, în cadrul acestor prevederi, faptul că se exceptează această obligativitate numai în cazurile care, până acum, Legea nr.80 privind statutul cadrelor militare le prevedea pentru situaţii de război.

Deci, trebuie să observăm şi n-avem voie, ca legislativ, să scăpăm din vedere faptul că astăzi, 1 martie 2011, dăm armatei române o obligaţie pe care o are numai în situaţii de război în ceea ce priveşte participarea în teatrele de operaţiuni.

Acesta este motivul pentru care am ţinut să evidenţiez acest punct din prevederea proiectului de lege, pentru ca atunci când analizăm anumite situaţii legate de activitatea cadrelor militare, de contractul pe care militarii îl au cu statul lor atât în perioada activităţii, cât şi după terminarea acestei activităţi, să judecăm cu aceeaşi unitate de măsură şi să sperăm că numărul… cei câţiva mii de oameni care în momentul de faţă sunt – foşti militari – pe străzile capitalei, nu vor mai ajunge să manifeste pentru un drept firesc, pe care orice stat este onorat să-l asigure celor care-şi pun viaţa în slujba apărării lui.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule coleg, pentru precizările făcute.

Dacă mai este vreo intervenţie la acest punct? Nu.

Poziţia 5 din ordinea de zi?

Poziţia 6?

Poziţia 7?

Poziţia 8?

Poziţiile 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, poziţia 33, poziţiile 34, 35, 36, 37, 38, 39 şi cam atât.

La poziţia 39 raportul cu amendamente admise se termină.

Am încheiat dezbaterile pe articole.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de astăzi, ora 12,30.

Mulţumesc, domnule ministru.

O zi bună! Salutări Armatei Române!

 

 

Edit RoArmy:
In sedinta din data de 01.03.2011, Camera Deputatilor a respins proiectul de lege cu respectarea prevederilor art.76, alin 1 din Constitutia Romaniei republicata.

In urmatoarea perioada, proiectul va avea urmatorul traseu::

01/03/2011 Respins de Camera Deputaţilor
02/03/2011 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b131 (adresa nr.plx2/02/03/2011)
07/03/2011 Cu nr.L238 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
07/03/2011 Trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 31/03/2011)
07/03/2011 Trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 29/03/2011)

Dupa cum se observa din stenograma, Mircovici este singurul care a realizat importanta obligativitatii participarii la misiuni internationale, este singurul care a constatat ca se da armatei prin acest proiect legilativ o obligaţie pe care o are numai în situaţii de război în ceea ce priveşte participarea în teatrele de operaţiuni. Este singurul care a atras atentia ca cei câţiva mii de oameni care în momentul de faţă sunt – foşti militari – pe străzile capitalei, nu vor mai ajunge să manifeste pentru un drept firesc, pe care orice stat este onorat să-l asigure celor care-şi pun viaţa în slujba apărării lui.

Va multumim domnule Mircovici pentru pozitia dumneavoastra.

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

POPULARE