ROARMY FORUM

Vă rugăm să vă logaţi sau să vă înregistraţi.

Logați-vă cu numele de utilizator, parola și durata sesiunii de logare
Căutare avansată  

Stiri:

Pe roarmy.ro puteti gasi informatii de actualitate despre activitatile desfasurate de militarii romani in tara si in teatrele de operatii.

Pagini: 1 ... 8 9 [10]
 91 
 : Ianuarie 12, 2011, 10:28:50  
Creat de Marinarul - Ultimul mesaj de Marinarul
Am uitat sa postez contesttia pentru sri. O aveti in atasament.

 92 
 : Ianuarie 12, 2011, 10:24:48  
Creat de Marinarul - Ultimul mesaj de Marinarul
Contestatie decizie de recalculare MApN, Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei)
http://paginajuridicascmd.blogspot.com/2011/01/contestatie-decizie-de-recalculare-mapn.html

Contestatie decizie recalculare MAI, Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei)
http://paginajuridicascmd.blogspot.com/2011/01/contestatie-decizie-recalculare-mai.html

Contestatie decizie de recalculare SRI , Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei)
http://paginajuridicascmd.blogspot.com/2011/01/contestatie-decizie-de-recalculare-sri.html

Multumim SCMD pentru dramul de speranta.
In atasamente aveti contestatiile in word.

 93 
 : Ianuarie 12, 2011, 07:25:52  
Creat de Marinarul - Ultimul mesaj de PROFESORUL
karadeniz, lasa curiozitatea si hai sa ne miscam.nu vezi ca nimeni nu ne ia apararea?pana cand am primit pensia pe ianuarie 2011 (astazi 12.01.2011)aproape ca-ti dadeam dreptate, dar acum.... de la 2475 net la 1130 ...!             in strada, altfel nu facem nimic. si sper(doamne da) sa nu fim singuri. ne dorec succes! profesorul

 94 
 : Ianuarie 06, 2011, 12:00:14  
Creat de John - Ultimul mesaj de John
Legea a fost adoptata în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din 14 decembrie 2010 , a fost publicată în Monitorul oficial nr.877 din 28 decembrie si a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, cu excepţia articolelor 34 şi 35 care au intrat în vigoare la 31 decembrie 2010.

Legea in format word, poate fi descarcata de aici:

http://hotfile.com/dl/94501173/5d13099/Legea_salarizarii.doc.html


Articol complet aici:  http://roarmy.ro/eveniment/2011/01/legea-2842010-privind-salarizarea-unitara-personalului-platit-din-fonduri-publice

 95 
 : Ianuarie 02, 2011, 09:16:49  
Creat de Jelea Gabriel - Ultimul mesaj de Marinarul
Pentru cei interesati desi vad ca nu sunt prea multi datorita nr mic de postari, cei de la roarmy au pus aici cateva amanunte interesante:

http://roarmy.ro/eveniment/2011/01/legea-pensiilor-legea-263-din-2010-prevederi-specifice-pt-cadrele-militare-activitate-soldatii-si-gradatii-voluntari-politistii-si-functionarii-publici-cu-statut-special/

In acest post, voi pune doar ce inseamna  stagiul de cotizare intrucat am vazut multe persoane intreband, astfel:

STAGIUL DE COTIZARE

În sistemul public de pensii, stagiu de cotizare reprezinta perioada de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale. Stagiul de cotizare poate fi:
*complet – perioada de timp în care asiguratii au realizat stagiu de cotizare,pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de vârsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala;
*minim – perioada minima de timp, în care asiguratii au realizat stagiu de cotizare, pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare;
*necesar – perioada de timp, în functie de vârsta, în care asiguratii au realizat stagiu de cotizare, pentru obtinerea unei pensii de invaliditate;
*potential – perioada de timp considerata stagiu de cotizare si acordata la calculul pensiei de invaliditate,ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante.


Pentru cadrele militare, stagiu de cotizare în specialitate este perioada în care acestea s-au aflat în una din urmatoarele
situatii:
-a avut calitatea de cadru militar în activitate;
-a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare sau student al unei institutii de învatamânt din sistemul de aparare nationala, cu exceptia liceului militar;
-a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
-a fost în captivitate;
-a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract si/sau de soldat si gradat voluntar.

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:
-vechimea în munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pâna la data de 1 aprilie 2001;
-vechimea în serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, în cazul cadrelor militare, pâna la 1 ianuarie 2011;
-perioada cuprinsa între 1 aprilie 2001 si 1 ianuarie 2011, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-perioada cuprinsa între 1 ianuarie 2010 si 1 ianuarie 2011, în cazul cadrelor militare trecute în rezerva, care beneficiaza de ajutoare lunare, ce se asigura din bugetul de stat.
De asemenea, constituie stagiu de cotizare si perioadele asimilate, de pâna la data de 1 aprilie 2001.

În cazul cadrelor militare, constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea în munca sau la vechimea în serviciu, acordata în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii.

Poate un jurist ne poate da mai multe amanunte, intrucat vad ca cititori sunt destui.

 96 
 : Decembrie 29, 2010, 10:51:11  
Creat de Marinarul - Ultimul mesaj de Marinarul
Art. 131.

(1) CNPP este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii.

(2) CNPP se afla sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Sediul CNPP este in municipiul Bucuresti.

(4) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.

(5) CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare I.N.E.M.R.C.M., care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica. In subordinea I.N.E.M.R.C.M. se infiinteaza Centre Regionale de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca.

(6) Statutul si structura organizatorica ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al I.N.E.M.R.C.M. si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca.

(7) CNPP este actionar unic la Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca T.B.R.C.M. - S.A.

(8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice, ca institutie cu personalitate juridica si autonomie stiintifica iar cheltuielile curente si de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 132.

(1) Casele de pensii sectoriale se infiinteaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, ca structuri cu personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.

(2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din institutiile mentionate la alin. (1).

(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) este coordonata metodologic de CNPP.

SECTIUNEA 1

Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale

Art. 133.

(1) Conducerea CNPP este asigurata de presedinte si consiliul de administratie, compus din 23 persoane, dintre care un presedinte si 22 de membri.

(2) Presedintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit. Presedintele CNPP este si presedinte al consiliului de administratie.

(3) Presedintele exercita o functie asimilata functiilor de demnitate publica.

(4) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevazut de lege pentru aceasta functie.

(5) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, dupa cum urmeaza:

a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;

b) 3 reprezentanti ai caselor de pensii sectoriale, desemnati de conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 132 alin. (1);

c) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;

d) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;

e) 4 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.

(6) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile patronale si sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Membrii consiliului de administratie sunt numiti sau desemnati potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioada de 4 ani.

(8) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 15 dintre membrii sai.

(9) Pe durata exercitarii mandatului, presedintele si membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre cei care i-au numit, respectiv desemnat.

(10) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a revocarii, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane pana la expirarea duratei mandatului initial.

Art. 134.

(1) CNPP isi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Statutul cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPP, modul de organizare si functionare a CNPP, atributiile caselor teritoriale de pensii, precum si modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.

(3) Modul de organizare si functionare a societatii comerciale prevazute la art. 131 alin. (7) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 135.

Atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, adoptata in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.

Art. 136.

(1) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor si directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.

(2) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale poate delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare, presedintelui CNPP.

(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori tertiari de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.

(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite pentru cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 137.

(1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii.

(2) Cheltuielile privind organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.

(3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita procentului prevazut la alin. (1).

 97 
 : Decembrie 27, 2010, 09:43:13  
Creat de Marinarul - Ultimul mesaj de Marinarul
Generalul-maior Stefan Danila a fost numit in functia de sef al Statului Major General (SMG) al Armatei Romane, in locul amiralului Gheorghe Marin, printr-un decret semnat, luni 27.12.2010, de catre presedintele Traian Basescu, informeaza Administratia Prezidentiala printr-un comunicat de presa postat pe siteul institutiei.
Citind CV-ul generalului Danila, trag concluzia ca este un om bine pregatit, prin meseria de pilot- un om cumpatat si totodata stapan pe sine.
Pot spera oare ca va aduce un suflu nou armatei dupa jalea in care a lasat-o amiralul Marin?
Vom trai si vom vedea desi dupa ceea ce se intampla in politica actuala, putin probabil.
Articolul l-am citit aici:   
http://roarmy.ro/eveniment/2010/12/general-maior-stefan-danila-noul-sef-al-statului-major-general/

 98 
 : Decembrie 24, 2010, 12:13:30  
Creat de Marinarul - Ultimul mesaj de Marinarul
Cineva mi-a dat o adresa de grup de discutii legata de acest subiect si am dat  intamplator peste un post recent al unui beneficiar de locuinta sociala din acest proiect. Probabil gandurile acestuia expuse pe net reprezinta starea de spirit a tuturor beneficiarilor programului Antiaeriana: una de deznadejde si de frustrare. Va las sa cititi si eventual sa comentati daca va intereseaza subiectul(titlul cred ca spune totul):

Din culisele frustrarii....

Mã încearcã un sentiment amar când mã gândesc la modul în care mi-am petrecut aproape trei ani din viatã…sperând…asteptând si înghitind nenumãrate minciunele (si nu mã refer la gogoselele calde din statia de autobuz). Din nefericire, sunt unul dintre cei care au crezut cã, în al treisprezecelea ceas (pentru cã celui de-al doisprezecelea nu i se mai zãreste urma de mult), oamenii acestia care m-au dus cu zãhãrelul se vor trezi si vor realiza cã nu sunt nici destept, nici tâmpit, nici idiot, iar lipsa mea de reactie la ineptiile pe care le-au îndrugat timp de trei ani este cauzatã exclusiv de dorinta de a avea, în sfârsit, o casã. În tot acest rãstimp, am trecut prin nenumãrate stãri de spirit. Am exultat atunci când am vãzut cã banca a considerat cã „mã încadrez" în patul lui Procust. Am fost speriat de galopul de sãnãtate al grãbitului euro de la finalul anului 2008. Am fost dezamãgit de ritmul în care se obtineau autorizatiile de construire. Am fost bucuros (si acum mã întreb de ce oare) când un domn solid, care pãrea cã stãpâneste secretul pietrei filozofale, mi-a explicat cã s-a obtinut „un credit corporate" (Oau! Ce occidental sunã!) si cã nu trebuie sã mai îmi fac griji pentru rate pânã se construieste si cã „EL" (da? adicã „EL") ne va face o grãmadã de îmbunãtãtiri care nu sunt în proiectul initial din „banii lui" si, în plus, ne face si bisericã (?!? Super, nu? La început nu am stiut, dar acum cred cã stiu de ce era nevoie de bisericã). M-am întristat din nou când ceea ce era descris pe pagina de net a programului ca „pregãtire de santier" semãna mai degrabã cu miscarea haoticã a unui muribund. Dar m-am înveselit din nou atunci când sunetul excavatoarelor si macaralelor se înãlta triumfãtor deasupra tuturor din mail-urile transmise cu o periodicitate suspectã de dezvoltatorul „nostru", ridicând mãretia din neant (Fain, nu? Acum stiu la ce s-au gândit cei care au compus binecunoscutele versuri „…macarale…"). Si mi-am blestemat zilele atunci când am vãzut cã mâzgãlitura xeroxatã, care era atasatã ca anexã la un contract atât de ferm prin lipsa sa de claritate si care se dorea a fi „un grafic de executie a lucrãrilor", nu avea nicio tangentã cu realitatea din teren. Dar surprizã! M-am înfierbântat din nou atunci când acesti specialisti în arta disimulãrii m-au chemat „sã vizitez showroom-ul" (Oau! La fel de occidental si asta – parcã te si vezi încercând un „Ferrari", nu?) si sã aleg „din standard" sau „din optionale" (Ei? Cum e? V-am spus eu cã e „Ferrari"?). Si m-am cam dezumflat atunci când am vãzut cã treaba asta cu „optionalele" e la fel de româneascã precum reclama aceea cu „mâncãruri traditionale: pizza…mici…". Si mai mult, atunci când am vãzut cã totul a început sã devinã un fel de joc din revistele „Cutezãtorii" din copilãrie…cred cã vã amintiti…acela în care trebuia sã descoperim diferentele între imagini (fain joc, nu?). Mda…fain joc si foarte antrenant, dar nu atunci când îl joci pe banii pe care ar trebui sã-i returnezi în cât?...20?...30 de ani? (Pfoau! Mai cã nu esti normal frãtioare!). Da'…dar o sã vedeti voi ce bine o sã fie…ce sentiment mãret o sã avem când vom primi cheia cetãtii de la bravul nostru dezvoltator si, mai ales, când o sã ne înghesuim la balcoane sã vedem somitãtile cum taie panglica cumpãratã din banii nostri. Ah! Si era sã uit! Am spus oare cã m-a încercat si o stare de furie, când mã gândeam serios la un proces? Când? Cum când? Atunci când umbla zvonul prin bãtãturã cã banca a decis sã renunte la ofertele din 2008 si sã ne întindã din nou pe patul lui Procust. Si când m-am gândit cum au trecut pe lângã mine si „prima casã", si o multime de alte oferte, si stã sã mã depãseascã si „a doua casã". Da' las' mã (cum murmura poetul printre dinti)!… O prinzi pe a treia…sau pe a patra… (Ia uite mã „ghertoiu"! Sã fie el primu'! Da' mai lasã-i vere si pe altii!).
Si iar mã încearcã un sentiment amar…De data asta mã gândesc cã nu ei, cei care m-au dus cu zãhãrelul sunt de vinã. În fond, nebun nu e cel care cere, ci cel care dã (Mãi, da' destept a mai fost poporul ãsta!). Ei, cei frumos grãitori, cu stiintã în „bataille du jeux" (cum bine zicea Chirita, coana), au reusit în demersul lor si ne-au fãcut sã ne simtim (sau chiar sã fim?) niste fraieri. De ce? Pentru cã nu sunt nici destept, nici tâmpit, nici idiot, dar lipsa mea de reactie a fost cauzatã exclusiv de dorinta de a avea, în sfârsit, o casã.
Sã fac oare un apel? La cine? Si de ce? Si la ce ar servi? Suntem oameni care chiar au muncit / muncesc / vor munci pentru banii intrati în locuintele acestea. Si care chiar vor tremura pe viitor pentru fiecare ratã plãtitã. Nu credeti, nu? (Lasã mã', cã astia de la armatã învârt banii cu lopata si nu fac nimic…Lasã cã stiu eu! Vã sunã cunoscut, nu?). Oameni ca cei din tagma dezvoltatorului nu dovedesc nici jenã si nici constiintã atunci când îsi bat joc de o categorie profesionalã precum cea a militarilor. De ce cred asta? Pentru cã, desi stiind cã au în fatã oameni care apartin acestei categorii profesionale au continuat sã vândã gogosi, si minciunele, si povesti cu zâne si sânziene, si multe alte mizerii…
Si de ce mã mai încearcã un sentiment amar? Pentru cã, dupã ce ne-au agitat la începutul lunii noiembrie cu un fel de epistole ultimative în care se vorbea inclusiv de plata unor daune (vã aduceti aminte, nu? Culmea culmilor, domnule!) si se bãteau cu pumnul în piept cã dau nu stiu câte blocuri si case în folosintã pânã la finalul anului 2010, au luat o binemeritatã doamnantã de sãrbãtori (gurile rele spun cã pânã pe 8 ianuarie, dar ce stiu ele…rãutãti, domnilor, rãutãti!). Adevãrul e cã meritau sãracii…Gânditi-vã numai la cât de surghiuniti au fost în cei trei ani de când a început proiectul. Ba primãria nu le-a dat avizele sau autorizatiile la timp, ba solul nu a fost bun, ba banca nu le-a dat banii, ba noi am fost cam grei de cap si nu am respectat întelegerile…ba, culmea, a venit înghetul. Curat ghinion! Cine ar fi crezut cã iarna, în România, ninge si e frig? Pãcat de bananele alea din fata „showroom-ului" care mai aveau niscai vreme si taman se pârguiau…Stiti ce mi se pare ciudat? Cã în niciunul din cazuri nu si-au asumat rãspunderea pentru vreo întârziere sau vreo inadvertentã. Ba chiar sunt convins cã dacã m-ar auzi ar vocifera de m-ar auzi toti sfintii…
Si, în fond, de ce sã nu-si ia doamnantã? Ce…dumneavoastrã credeti cã minciunelele se spun asa, fãrã nici un efort? Ei bine, sper sã nu vã surprindã, însã toatã abureala asta e mare consumatoare de energie. Vã dati seama ce facturã au oamenii ãstia la luminã? Nici nu vreau sã mã gândesc! Si ce? Ati vãzut dumneavoastrã crestini sã pângãreascã sfintele sãrbãtori cu muncã? Curat crestini… Alo! Domnu' solid, care pare cã stãpâneste secretul pietrei filozofale, nu vã mai enervati domnule! Nu are rost… Domnii din armatã, adicã beneficiarii cei rãutãciosi si cârcotasi, care muncesc si înainte, si de sãrbãtori, si dupã, sunt niste pãgâni, domnule! Curat pãgâni!
Si apropo de lucruri cu iz… Stiti de ce mã mai încearcã un sentiment amar? De la faptul cã toatã istoria asta de trei ani începe sã devinã…Cum sã zic ca sã mã întelegeti? Stiti delicatesa pe care o servesc prietenii nostri turci împreunã cu cafeaua? Da, da! Aia, aia! Mda! Începe sã devinã de….aia…De ce? Pentru cã dezvoltatorul nu stie, banca nu stie, comisia nu stie…
Dar pânã la urmã…noi sã fim sãnãtosi…sã putem sã plãtim ratele, sã demonstrãm lumii cã se poate si, de ce nu, sã prelungim spectacolul teatrului de comedie pentru o nouã stagiune – Etapa II de edificare (Sunã occidental, nu? Pãi cam atât e occidental în proiectul asta, cã în rest…fugim în est)…

Un beneficiar cuprins de un mic moment de luciditate

PS: Ghicitoare: Substantiv care denumeste incapacitatea unui dezvoltator de a îsi respecta termenele contractuale în conditiile unei piete imobiliare blocate, dar în care, în mod paradoxal, are cumpãrãtori asigurati, iar costurile materiilor prime si fortei de muncã se situeazã la un nivel mult mai scãzut fatã de anii anteriori…si poate vinde la un pret ridicat…si etc.
Vã dau un indiciu: începe cu „in" si se terminã cu „petentã".


Intrucat aceasta postare mi se pare demna de un articol de presa, rog un administrator sa faca din el un articol. Asta este realitatea in marele fas prezentat cu atata tevatura in urma cu doi ani: proiectul antieriana.

 99 
 : Decembrie 22, 2010, 10:05:46  
Creat de Jelea Gabriel - Ultimul mesaj de Jelea Gabriel
Rectific: art. 196. lit s si nu art. 127
Gabriel Jelea

 100 
 : Decembrie 21, 2010, 08:02:34  
Creat de Jelea Gabriel - Ultimul mesaj de Jelea Gabriel
art.118 permite cumulul pensiei cu salariul.
art.127,lit.s arata  ca toate prevederile contrare acestei legi se abroga. Cum ramane cu art.117-120 din legea 329/2009?

Pagini: 1 ... 8 9 [10]

Pagină creată în 0.108 secunde cu 43 interogări.