ROARMY FORUM

Vă rugăm să vă logaţi sau să vă înregistraţi.

Logați-vă cu numele de utilizator, parola și durata sesiunii de logare
Căutare avansată  

Stiri:

Va dorim bun venit pe forumul RoArmy!!! Aici se poate discuta despre orice cu respectarea legislatiei referitoare la clasificarea anumitor informatii.

Autor Subiect: Organizarea Casei Nationale de Pensii Publice si a caselor de pensii sectoriale  (Citit de 5089 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Marinarul

  • Moderator
  • Nou Venit
  • *****
  • Offline Offline
  • Mesaje postate: 18

Art. 131.

(1) CNPP este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii.

(2) CNPP se afla sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Sediul CNPP este in municipiul Bucuresti.

(4) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.

(5) CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare I.N.E.M.R.C.M., care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica. In subordinea I.N.E.M.R.C.M. se infiinteaza Centre Regionale de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca.

(6) Statutul si structura organizatorica ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al I.N.E.M.R.C.M. si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca.

(7) CNPP este actionar unic la Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca T.B.R.C.M. - S.A.

(8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice, ca institutie cu personalitate juridica si autonomie stiintifica iar cheltuielile curente si de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 132.

(1) Casele de pensii sectoriale se infiinteaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, ca structuri cu personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.

(2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din institutiile mentionate la alin. (1).

(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) este coordonata metodologic de CNPP.

SECTIUNEA 1

Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale

Art. 133.

(1) Conducerea CNPP este asigurata de presedinte si consiliul de administratie, compus din 23 persoane, dintre care un presedinte si 22 de membri.

(2) Presedintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit. Presedintele CNPP este si presedinte al consiliului de administratie.

(3) Presedintele exercita o functie asimilata functiilor de demnitate publica.

(4) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevazut de lege pentru aceasta functie.

(5) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, dupa cum urmeaza:

a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;

b) 3 reprezentanti ai caselor de pensii sectoriale, desemnati de conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 132 alin. (1);

c) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;

d) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;

e) 4 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.

(6) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile patronale si sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Membrii consiliului de administratie sunt numiti sau desemnati potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioada de 4 ani.

(8) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 15 dintre membrii sai.

(9) Pe durata exercitarii mandatului, presedintele si membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre cei care i-au numit, respectiv desemnat.

(10) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a revocarii, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane pana la expirarea duratei mandatului initial.

Art. 134.

(1) CNPP isi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Statutul cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPP, modul de organizare si functionare a CNPP, atributiile caselor teritoriale de pensii, precum si modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.

(3) Modul de organizare si functionare a societatii comerciale prevazute la art. 131 alin. (7) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 135.

Atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, adoptata in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.

Art. 136.

(1) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor si directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.

(2) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale poate delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare, presedintelui CNPP.

(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori tertiari de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.

(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite pentru cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 137.

(1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii.

(2) Cheltuielile privind organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.

(3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita procentului prevazut la alin. (1).
memorat
 

Pagină creată în 0.103 secunde cu 33 interogări.